This is the web site of the third year undergrad architecture studios in Istanbul Bilgi University. In fall semesters (Arch 301) the studio focus on a public building project set in a complex central urban context, and in spring semesters (Arch 302 – Arch 312) the theme is the larger urban fabric. In the third year studios architectural design is primarily studied as an urban intervention. By the end of the year and with the help of the other third year courses, students are expected to develop an understanding of the city and gain experience in forming architectural positions when tackling with urban conditions.

Bu sayfada Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf mimari tasarım stüdyoları hakkında bilgi ve öğrenci projelerinden örnekler bulabilirsiniz. Bu stüdyolarda mimari tasarımı bir kentsel müdahale olarak ele alıyoruz. Üçüncü senenin sonunda, diğer üçüncü sınıf derslerinin de katkısı ile, öğrencilerin kent üzerine hem kavramsal hem pratik bir birikime sahip olmalarını ve kentsel koşullarda proje üretmek konusunda tecrübe kazanmış olmalarını hedefliyoruz.